Royal (Jinxiang) Garlic Co., Ltd.


Home | about us | White Garlic | Garlic Product | Other | Europe PGI | Jinxiang | Health Benefit | Contact us

Garlic Products


zhenkong0.jpg

Quick-frozen Garlic Clove
 
Fresh Garlic Clove
  Grade Packing
Quick-frozen Garlic Clove
LL, 100-160 grain/kg;
L, 161-220 grain/kg;
m, 221-280 grain/kg;
S, 281-350 grain/kg;
SS, 350 grain over/kg;
20X500g/carton;
10X1kg/carton;
Fresh Garlic Clove
 
Garlic Flakes
Garlic Flakes
Garlic Flakes
Garlic Granules
Packing 20kg plastic bag/carton Packing 12.5Kg X 2ALbags/carton
 
Garlic Oil
Garlic Powder
Garlic Oil
Garlic Powder
Packing 50kg Metal bucket/carton Packing 12.5Kg X 2ALbags/carton

 
 
 ęCopyRight 1997-2010 Royal (Jinxiang) Garlic Co., Ltd. All Rights Reserved
 
 
No 1 garlic in the world  Jinxiang China
 
 
 
Ship Garlic from China Directly!